foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpg

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2013r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 2 grup 20 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:
• Usługę noclegową
• Wyżywienie uczestników szkoleń
• Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 22-23.04.2013, 9-10.05.2013r.
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:
• Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 17 kwietnia 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Andrzej Dąbrowski

Dyrektor
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Pliki do pobrania:

Pełna treśc zapytania


 

 

Kursy - Rekrutacja

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza rekrutację na kursy:

  1. Prawa jazdy kat. A
  2. Kurs stermotorzysty- wymagane zaświadczenie (wyciąg pływania) - potwierdzenie co najmniej 12 miesięcznej praktyki w charakterze członka załogi łodzi motorowej (statku o napędzie mechanicznym) używanej na wodach śródlądowych w ciągu 5 lat (wzór załącznika do pobrania)
  3. Kurs płetwonurkowy CMAS P1
  4. Kurs płetwonurkowy CMAS P2- wymagane od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), wykonane potwierdzone 20 nurkowań stażowych, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10 m - 20 m.

Rozpoczęcie rekrutacji w dniu 3 kwietnia 2013r o godzinie 9:00.
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania ze strony- regulamin uczestnictwa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, formularz zgłoszeniowy, wyciąg pływania- dla kandydatów na kurs stermotorzysty) w siedzibie Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu ul. Krakowska 51/ III piętro codziennie od godziny 8:00 do 15:00.

Kandydaci na kursy muszą posiadać maksymalnie średnie wykształcenie.

Dokumenty Do pobrania:

Informacja

Zakończona została rekrutacja na kursy prawa jazdy. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane osobiście.

Trwa rekrutacja na kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób i kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy.

Warsztaty interpersonalne - informacja

Warsztaty interpersonalne dla uczestników szkoleń HDS i wózków widłowych zaplanowane w dniach 13-13, 14-15, 19-20 i 21-22 listopada odbędą się w hotelu CARINA w Pokrzywnej.

Hotel Restauracja "Carina"

Pokrzywna 76

http://www.hotel-carina.com.pl/

Opolskie Bezpieczne - doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z LOK Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Opolu rozpoczyna realizację projektu pn „Opolskie Bezpieczne - doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych". Projekt jest kontynuacją działań realizowanych
w poprzednich latach w projektach „Opolska Akademia Komunikacji" oraz „Zawodowcy na start" realizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 POKL i powstał w odpowiedzi na potrzeby grup dyspozycyjnych z terenu województwa opolskiego.

W jego ramach przewidziano szereg szkoleń zawodowych doskonalących kwalifikacje pracowników i funkcjonariuszy naszego regionu.

Szkolenia skierowane są w całości do osób o wykształceniu co najwyżej średnim.

Projekt ....