foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpg

Opolskie Bezpieczne - doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z LOK Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Opolu rozpoczyna realizację projektu pn „Opolskie Bezpieczne - doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych". Projekt jest kontynuacją działań realizowanych
w poprzednich latach w projektach „Opolska Akademia Komunikacji" oraz „Zawodowcy na start" realizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 POKL i powstał w odpowiedzi na potrzeby grup dyspozycyjnych z terenu województwa opolskiego.

W jego ramach przewidziano szereg szkoleń zawodowych doskonalących kwalifikacje pracowników i funkcjonariuszy naszego regionu.

Szkolenia skierowane są w całości do osób o wykształceniu co najwyżej średnim.

Projekt ....