foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpg

Działania projektowe

  • Kursy prawa jazdy kat A, C, C+E, D,
  • Kurs „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób i rzeczy",
  • Kurs „Operator wózków jezdniowych"
  • Kurs „Stermotorzysta żeglugi śródlądowej"
  • Kurs płetwonurkowy CMAS P1 i CMAS P2,
  • Kurs „Operator żurawi HDS",
  • Kurs obsługi ładowania butli i zbiorników ciśnieniowych.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyć będą w warsztatach interpersonalnych. Zakres tematyczny obejmował będzie m.in: zachowanie w sytuacjach kryzysowych, techniki relaksacyjne, umiejętność radzenia sobie ze stresem, asertywność, wypalenie zawodowe.

Projekt ....