foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpg

O projekcie

Okres realizacji projektu: 1.08.2012 r. – 31.10.2013r.
Grupą docelową projektu są przedstawiciele grup dyspozycyjnych, zamieszkujących lub pracujących na terenie obszaru województwa opolskiego ,np.: Policji ,Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz Służby Więziennej. Grupy dyspozycyjne to grupy zawodowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo, dysponujące legalnymi środkami przymusu dla zapewnienia skutecznego wykonywania swoich zadań.
Działania projektowe kierujemy w całości do osób z wykształceniem średnim.
Cele głównym projektu jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 210 osób zatrudnionych w służbach dyspozycyjnych z terenu Opolszczyzny.
Cele szczegółowe:

  • Podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
  • Podniesienie zainteresowania uczestników projektu ideą ustawicznego kształcenia,
  • Zdobycie nowych kwalifikacji z zakresu prowadzenia pojazdów, nurkowania lub obsługi specjalistycznych urządzeń mechanicznych.
Projekt ....